Opdracht: Marketingplan en uitvoering in SEA en SEO

De nauwgezetheid die je verwacht als je hem ontmoet strookt metde resultaten die hij levert. Cas heeft mijn SEO en SEA geregeld endaar heb ik al een aantal hele sappige vruchten van mogen plukken!