Concept ontwikkeling en uitwerken

Stradas werkt nieuwe concepten voor en met ondernemers uit. Hierbij beoordelen we de haalbaarheid, stellen we het ondernemingsplan op, het marketingplan en bekijken we welke financiering evt. nodig is.

Neem contact met ons op voor meer informatie.

Werkwijze

We werken vanuit een ruime ervaring met het beoordelen en opzetten van ondernemingsplannen voor zowel kleine startende ondernemers als grote bedrijven. We werken op een effectieve manier. Het resultaat is een realistisch en haalbaar ondernemingsplan of een beoordeling op potentie en haalbaarheid hiervan.

Onderdelen die we opzetten en/of beoordelen:

 • Doel ondernemingsplan (opzetten onderneming, uitbreiden onderneming, nodig voor investering etc.)
 • Beschrijving idee/concept of bedrijfsactiviteiten
 • Persoonsinformatie, motivatie
 • Doelgroep analyse en bepalen product/markt combinaties en onderscheidend vermogen
 • Concurrentie en marktgrootte
 • Financiele doorrekening (Waar zit het break even punt, wat is er nodig om een goed inkomen te genereren, hoeveel producten/diensten moeten er minimaal worden verkocht etc.)
 • Marketingplan
 • Acquisitieplan
 • Online aanwezigheid
 • Risico analyse (Welke risico’s kunnen zich voordoen, wat te doen als ze er zijn, wat doen om ze te voorkomen)
 • Toekomstplanning

Opstarten eigen bedrijf

Veel mensen willen de droom van het opstarten van een eigen bedrijf waarmaken. Of het nu vanuit een ontslag is of op eigen initiafief vanuit een werknemers situatie, we helpen startende ondernemers met het beoordelen van de mogelijkheden en het opzetten van het plan en het bedrijf. Onderdelen kunnen zijn:

 • Beoordelen mogelijkheden en winstgevendheid nieuw bedrijf
 • Begeleiding in alle benodigde stappen bij opzet onderneming
 • Begeleiding in en opstellen van ondernemersplan
 • Financiele doorrekening, wat is er nodig om te kunnen rondkomen?
 • Screening talent ondernemer
 • Meedenken met mogelijkheden tot uitbreiding idee
 • Inzet marketing en online middelen
 • Doelgroep analyse, wie zijn de klanten en hoe deze te bereiken?

Ben je een startende ondernemer of wil je een onderneming starten? Neem dan vrijblijvend contact op.