Effectiviteit Twitter als communicatiemiddel voor de Nederlandse Provincies

Stradas heeft onderzocht hoe de Nederlandse provincies twitter als social media inzetten. Door het meten van de statistieken van de officiele twitter accounts worden de provincies met elkaar vergeleken als het gaat om de effectiviteit van het communiceren met hun doelgroep. Met een totaalscore die is opgebouwd uit 5 onderdelen scoort de provincie Groningen het beste. De meeteenheden zijn: Volgend, volgers, intensiteit van de tweets en het account, interactie met de volgers en sociaal gedrag.

De provincie Groningen scoort het beste op het aantal volgers en het aantal mensen dat ze zelf volgen. Daarnaast reageert de provincie het beste op tweets van andere twitteraars. De provincie Utrecht eindigt onderaan doordat de provincie vooral weinig interactie met andere twitteraars heeft. Dit is een versimpelde weergave, in het uitgebreide rapport is exact per factor te zien we waar scoort en waar verbeteringen nodig zijn.

*De provincie Zeeland heeft geen actief twitteraccount en is derhalve niet meegenomen in de resultaten

In het volledige rapport wordt elk onderdeel uit de totaalscore behandeld en is te lezen:

  • Per onderdeel de score en een grafische weergave en uitleg;
  • Sterke punten en verbeterpunten per provincie;
  • Hoe effectief provincies communiceren met hun doelgroepen;
  • Aanbevelingen en relatie tussen meeteenheden.

Het volledige rapport is te bestellen via onderstaand formulier.

Ja ik wil graag het rapport bestellen twv. €59 ex. BTW.

Organisatie (verplicht)

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Straat + Huisnummer

Postcode + Woonplaats